Podział majątku: koszty i opłaty

Katarzyna Skowrońska | 31 października 2014 | Komentarze (0)

Wniesienie sprawy do sądu cywilnego wiąże się z koniecznością ponoszenia opłat.

W większości spraw cywilnych wysokość opłaty zależy od wartości przedmiotu sporu, czyli od wysokości kwoty, jakiej domagasz się od pozwanego.

W sprawie o podział majątku jest jednak inaczej.

Opłata od wniosku jest stała- niezależnie od tego, ile wynosi majątek, który będzie przedmiotem podziału- i wynosi 1000zł.

(jeśli strony idąc do sądu mają już opracowany zgodny plan podziału majątku opłata jest niższa i wynosi 300 zł.)

Opłatę uiszcza się wraz z wnioskiem – np. dokonuje płatności na konto sądu i do wnioski dołącza się dowód dokonania opłaty.

Oprócz tej stałej opłaty, którą wnioskodawca musi uiścić na początku postępowania, mogą pojawić się dalsze koszty – np. związane z koniecznością wykonania opinii przez biegłego jeśli strony nie dojdą do porozumienia w kwestii wartości nieruchomości.

Mimo tego, iż przyjęte rozwiązanie – czyli właśnie stała opłata, niezależna od wartości dzielonego majątku jest korzystne dla stron, można  prosić sąd, aby od kosztów sądowych zwolnił. Wniosek taki trzeba jednak szczegółowo uzasadnić, dokładnie opisując swoją sytuację życiową i materialną.

Podział majątku – dlaczego nie warto z tym zwlekać?

Katarzyna Skowrońska | 30 października 2014 | Komentarze (0)

Podział majątku najlepiej zrobić od razu po rozwodzie. Na pewno nie warto czekać z tym w nieskończoność.

Dlaczego?

Bo kiedyś i tak trzeba będzie to zrobić. Np. razem ze sprawą o dział spadku…

Tyle że wtedy tak łatwo może już nie być.

Bywa, iż po rozwodzie ludzie odkładają z różnych przyczyn podzielenie tego wspólnego majątku.

A każdy z byłych współmałżonków po rozwodzie układa sobie życie na nowo, ma dzieci z nowych związków.

Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

Podział majątku: czy zawsze „pół na pół”?

Katarzyna Skowrońska | 29 września 2014 | Komentarze (1)

Podział majątku wspólnego „pół na pół” to zasada.

Ale nie oznacza to, iż tak musi być zawsze. W sprawie o podział wspólnego majątku każda ze stron może wnosić o to, aby sąd inaczej ustalił te udziały we wspólnym majątku.

Nie jest to jednak łatwe do uzyskania, a taki wniosek musi zostać wyraźnie sformułowany – i to już w postępowaniu przed sądem I instancji. Ponadto ten, kto z takim wnioskiem występuje, musi swoje twierdzenia udowodnić.

Ale odpowiadając na pytanie, kiedy sąd będzie mógł taki wniosek uwzględnić  i orzec np. iż po rozwodzie jedna strona ma udział w majątku w wysokości 30%, a druga aż 70% trzeba pamiętać, że:

[kliknij aby kontynuować…]

W skład wspólnego majątku wchodzą nie tylko dom czy mieszkanie, samochód i oszczędności w banku.

(choć i w takich – wydawałoby się nieskomplikowanych sytuacjach – nic nie jest oczywiste)

Często zdarza się, iż do wspólnego majątku wchodzi coś jeszcze.

Na przykład udziały w spółce z o.o.

A wtedy pojawiają się już większe wątpliwości.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy (ani nawet kodeks postępowania cywilnego) wszystkich wątpliwości nie wyjaśnia, trzeba więc będzie dodatkowo szukać informacji i przepisów w kodeksie spółek handlowych.

W kwestii udziałów w spółkach, wchodzących w skład majątku wspólnego wypowiadał się też nie raz Sąd Najwyższy. Przeczytaj zatem jedno z ważniejszych orzeczeń w tej kwestii:
Należące do majątku wspólnego udziały w spółce z ograniczona odpowiedzialnością, której wspólnikiem jest tylko jeden z byłych małżonków mogą być podzielone pomiędzy byłych małżonków, a więc także przypaść temu z współuprawnionych, który nie jest wspólnikiem, o ile w umowie spółki nie zawarto przewidzianego w art. 183[1] k. s. h. zastrzeżenia ograniczającego lub wyłączjącego wstąpienie do tej spółki współmałżonka wspólnika.

(Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 31 stycznia 2013 r., sygn. akt : II CSK 349/2012)

[kliknij aby kontynuować…]

Księga wieczysta. Skąd wziąć odpis?

Katarzyna Skowrońska | 07 lipca 2014 | Komentarze (0)

Księga wieczysta dla nieruchomości to ważna sprawa. Zawarte są w niej wszystkie informacje dotyczące nieruchomości. Z działu II księgi wieczystej można dowiedzieć się np. kto jest właścicielem domu czy mieszkania. W skład majątku wspólnego małżonków prawie zawsze jakaś nieruchomość wchodzi. I w takiej sytuacji odpis księgi wieczystej należy dołączyć do wniosku o podział majątku wspólnego.

Pozostaje pytanie skąd taki odpis się bierze?

Do niedawna odpowiedź brzmiała:  należy udać się do Wydziału ksiąg wieczystych w sądzie.

Ale : właśnie TERAZ, z początkiem lipca weszła  w życie nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

Dzięki temu będzie (mam nadzieję:) ) prościej i nowocześniej.

MOŻNA będzie już wnioski o wydanie odpisu składać w formie elektronicznej.

Ale to jeszcze nie wszystko.

Po wejściu w życie tej nowelizacji odpis księgi wieczystej można … wydrukować samemu w domu!

Na stronie internetowej można będzie wybrać dokument, który chcemy pozyskać.

[kliknij aby kontynuować…]