Nierówne udziały w majątku wspólnym – kiedy zgłosić taki wniosek?

Katarzyna Skowrońska | Komentarze (0)

Sprawy o podział wspólnego majątku rozpatrywane są w tzw. postępowaniu nieprocesowym. (chociaż interesy strony dość często, żeby nie powiedzieć, że zazwyczaj) bywają sprzeczne. W takim trybie – nieprocesowym sąd pewne rzeczy robi „z urzędu”. ALE: jeśli chcesz wnosić o ustalenie nierównych udziałów w tym majątku, musisz złożyć taki wniosek. „Sam z siebie” sąd o nierównych udziałach w majątku nie orzeknie.

Jeśli więc zamierzasz w sprawie o podział wspólnego majątku teki wniosek złożyć – zrób to jak najszybciej. A już na pewno w żadnym razie nie czekaj aż do postępowania przed sądem II instancji. Jak wyraźnie powiedział Sąd Najwyższy: w postępowaniu apelacyjnym nie można żądać ustalenia nierównych udziałów w sprawie o podział majątku wspólnego, jeżeli przed sądem I instancji takie żądanie nie było zgłoszone. (postanowienie SN – Izba Cywilna z dnia 6.04.1998r., sygn. akt I CKN 1113/97)

Oczywiście nie wystarczy ograniczyć się do samego złożenia wniosku o te „nierówne udziały”. Trzeba też taki wniosek dokładnie uzasadnić. I przedstawić dowody, potwierdzające zasadność takiego wniosku.

I coś jeszcze: pisałam już o tym kiedyś, ale … Sama tylko okoliczność, iż żona „siedziała” w domu i się tym domem zajmowała, nie pracując zarobkowo to jeszcze za mało, aby sąd uwzględnił wniosek o ustalenie nierównych udziałów.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: