umowny podział majątku

Księga wieczysta dla nieruchomości to ważna sprawa. Zawarte są w niej wszystkie informacje dotyczące nieruchomości. Z działu II księgi wieczystej można dowiedzieć się np. kto jest właścicielem domu czy mieszkania. W skład majątku wspólnego małżonków prawie zawsze jakaś nieruchomość wchodzi. I w takiej sytuacji odpis księgi wieczystej należy dołączyć do wniosku o podział majątku wspólnego. Pozostaje pytanie skąd […]

To – wbrew temu, co niektórzy sądzą  – jest możliwe. Można więc podzielić wspólny majątek, a potem żyć długo i szczęśliwie. Tylko, że najpierw trzeba podjąć i wprowadzić w życie decyzję o ustanowieniu rozdzielności majątkowej. Sama rozdzielność oczywiście jeszcze podziału majątku nie oznacza. Tyle, że: rozdzielność majątkowa to poważna sprawa: ma konsekwencje nie tylko cywilnoprawne, […]

Co do zasady podział majątku między małżonkami  (tak umowny, jak i sądowy) następuje po uprawomocnieniu się wyroku w sprawie o rozwód. Czy jednak jest możliwe dokonanie podziału majątku wspólnego pomimo pozostawania w (szczęśliwym) związku małżeńskim? Odpowiedź na to pytanie (wbrew temu co sądzi wiele osób) brzmi : owszem, można. Faktycznie –  w czasie trwania wspólności […]

Po ustaniu wspólności majątkowej (a więc nie tylko po prawomocnym wyroku rozwodowym) małżonkowie mogą dokonać podziału wspólnego majątku. Jak już była o tym mowa – do majątku wspólnego małżonków należą, co do zasady,  dobra nabyte w czasie trwania wspólności przez oboje małżonków –  lub przez jednego z nich. Podział majątku nie obejmuje majątku osobistego – […]