sądowy podział majątku

Kumulacje taka jak ta, która miała miejsce niedawno (35.000.000 zł.) muszą budzić duże emocje. No bo kto by nie chciał… Ale nawet tu nie sposób uciec od kwestii prawnych. Bo od razu pojawia się pytanie: „pieniądze będą tylko moje czy nasze wspólne z mężem czy żoną”? Nawet przy mniejszych kwotach (takich jak np. kilka milionów:) […]

Różnie to w życiu bywa. Może jesteś akurat w trakcie rozwodu, a sprawa przeciąga się na kolejne miesiące, i nikt nie wie, kiedy się skończy; podczas gdy Ty jesteś już w kolejnym – na razie tylko faktycznym-  ale tym razem bardzo udanym  związku? Albo może pozostajesz z żoną czy mężem w tzw. separacji faktycznej (tzn. co […]

Sprawy o podział wspólnego majątku rozpatrywane są w tzw. postępowaniu nieprocesowym. (chociaż interesy strony dość często, żeby nie powiedzieć, że zazwyczaj) bywają sprzeczne. W takim trybie – nieprocesowym sąd pewne rzeczy robi „z urzędu”. ALE: jeśli chcesz wnosić o ustalenie nierównych udziałów w tym majątku, musisz złożyć taki wniosek. „Sam z siebie” sąd o nierównych udziałach w majątku […]

To chyba jedno z najczęściej zadawanych pytań przez osoby, które rozważają „walkę”  o rozwód z winy drugiej strony. Szczęśliwie (?) odpowiedź na to pytanie brzmi : nie ma takiego przełożenia. Nawet jeśli w sprawie o rozwód jeden z małżonków został uznany winnym rozpadu małżeństwa, nie oznacza to jeszcze, iż automatycznie będzie on w gorszej sytuacji w sprawie […]

Ustalenie co stanowi majątek wspólny (byłych) małżonków nie jest wcale takie oczywiste. Czasami nawet jest to bardzo skomplikowane. Jest to jednak kwestia bardzo istotna, gdyż podziałowi podlega tylko majątek wspólny. Bywa, iż prawnicy (w tym też sądy niższych instancji) mają wątpliwości i wtedy wypowiedzieć się musi Sąd Najwyższy. Sąd Najwyższy został więc zapytany: Czy prawo odrębnej […]