rozliczenia i nakłady

Majówka …

Katarzyna Skowrońska | Komentarze (0)

majówka już się skończyła, więc czas wrócić do intensywnej pracy 🙂 W najbliższym czasie będą wpisy m.in. o tym jak wygląda „podział majątku wspólnego” w sytuacji, gdy mające podzielić majątek  strony postępowania małżeństwem nigdy nie były, a pozostawały jedynie w nieformalnym związku.    

Sprawy o podział majątku (jak już pisałam) łatwe nie są. Nie są  one proste m. in. dlatego, iż podczas sprawy o podział wspólnego majątku sąd rozlicza także nakłady m. in. z majątków   osobistych na majątek wspólny, z majątku wspólnego na majątki osobiste każdego z małżonków. Ale czasami zdarza się tak, iż  wspólnego majątku z jakiegoś […]

Często zdarza się, iż właścicielem działki jest tylko jeden ze współmałżonków – który np. kupił działkę przed zawarciem małżeństwa, odziedziczył po babci, otrzymał w drodze darowizny od wujka… Mimo tego, dom na tej działce budowany jest (po zawarciu małżeństwa) nie tylko ze środków uzyskanych z wynagrodzenia za pracę przez obydwoje małżonków, ale także z pieniędzy […]

Po ustaniu wspólności majątkowej (a więc nie tylko po prawomocnym wyroku rozwodowym) małżonkowie mogą dokonać podziału wspólnego majątku. Jak już była o tym mowa – do majątku wspólnego małżonków należą, co do zasady,  dobra nabyte w czasie trwania wspólności przez oboje małżonków –  lub przez jednego z nich. Podział majątku nie obejmuje majątku osobistego – […]