postępowanie przed sądem

Małżonkowie, którzy mają wspólność ustawową, mogą w dowolnym czasie ustanowić – w drodze umowy w formie aktu notarialnego – rozdzielność majątkową. W takiej sytuacji oboje udają się do notariusza i od daty podpisania umowy będzie już w ich małżeństwie ustrój rozdzielności majątkowej. To wydaje się być dość proste. Ale… czy można ustanowić w małżeństwie ustrój […]

W wyroku rozwodowym sąd może (wyjątkowo co prawda, ale zawsze) podzielić wspólny majątek stron. Częściej w wyrokach rozwodowych można zobaczyć rozstrzygnięcie sądu w kwestii ustalenia sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania – przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. Niestety tak czasami bywa: pomimo rozwodu strony zmuszone są jeszcze przez jakiś czas mieszkać razem. Może […]

To chyba jedno z najczęściej zadawanych pytań przez osoby, które rozważają „walkę”  o rozwód z winy drugiej strony. Szczęśliwie (?) odpowiedź na to pytanie brzmi : nie ma takiego przełożenia. Nawet jeśli w sprawie o rozwód jeden z małżonków został uznany winnym rozpadu małżeństwa, nie oznacza to jeszcze, iż automatycznie będzie on w gorszej sytuacji w sprawie […]

Często jest tak, iż (byli już) małżonkowie po rozwodzie odkładają podział majątku na tzw. kiedyś. Przyczyn tego stanu rzeczy może być sporo (bo „nie będziemy chodzić po sądach”, „nie mamy pieniędzy”, „nie mamy takiej potrzeby, bo dobrze jest jak jest”. Tyle że odkładanie tej sprawy na później może spowodować więcej kłopotów, niż jesteś w stanie przewidzieć. […]

Podział majątku najlepiej zrobić od razu po rozwodzie. Na pewno nie warto czekać z tym w nieskończoność. Dlaczego? Bo kiedyś i tak trzeba będzie to zrobić. Np. razem ze sprawą o dział spadku… Tyle że wtedy tak łatwo może już nie być. Bywa, iż po rozwodzie ludzie odkładają z różnych przyczyn podzielenie tego wspólnego majątku. […]