podział w wyroku rozwodowym

W wyroku rozwodowym sąd może (wyjątkowo co prawda, ale zawsze) podzielić wspólny majątek stron. Częściej w wyrokach rozwodowych można zobaczyć rozstrzygnięcie sądu w kwestii ustalenia sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania – przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. Niestety tak czasami bywa: pomimo rozwodu strony zmuszone są jeszcze przez jakiś czas mieszkać razem. Może […]

Księga wieczysta dla nieruchomości to ważna sprawa. Zawarte są w niej wszystkie informacje dotyczące nieruchomości. Z działu II księgi wieczystej można dowiedzieć się np. kto jest właścicielem domu czy mieszkania. W skład majątku wspólnego małżonków prawie zawsze jakaś nieruchomość wchodzi. I w takiej sytuacji odpis księgi wieczystej należy dołączyć do wniosku o podział majątku wspólnego. Pozostaje pytanie skąd […]

Prawomocne postanowienie sądu  o podziale wspólnego majątku jest bardzo potrzebne gdy chcesz np. złożyć wniosek o wpis do księgi wieczystej, aby sąd ten wpisał Cię jako właściciela nieruchomości w sytuacji gdy sąd cywilny w sprawie o podział majątku przyzna Ci tę nieruchomość. Tylko skąd takie postanowienie wziąć? Czy jednak sąd po zakończeniu sprawy mi postanowienie takie wyśle? Owszem, wyśle. […]

Podział majątku wspólnego może nastąpić już w postępowaniu  o rozwód. Czyli jest podstawa, aby „załatwić” wszystko w jednym postępowaniu. Takie rozwiązanie to jednak wyjątek. Co do zasady najpierw sprawę o rozwód rozpatruje sąd okręgowy, a podziałem majątku zajmuje się sąd rejonowy po zakończeniu sprawy o rozwód. Już same sprawy rozwodowe są najczęściej dość skomplikowane, a […]