podział majątku

Pewnie takich rzeczy jest znacznie więcej niż siedem… Ale zacznijmy od siedmiu, a potem zrobimy najwyżej drugą część: 1.Wnioski o podział majątku rozpatrują w I instancji sądy rejonowe. 2.Podział majątku może nastąpić także w drodze umowy (jeśli w skład tego wspólnego majątku wchodzi nieruchomość, konieczna będzie forma aktu notarialnego) 3.Opłata od takiego wniosku w postępowaniu […]

Dziecko nie jest uczestnikiem w sprawie o podział wspólnego majątku po rozwodzie rodziców. W sprawie o podział tego majątku „udział biorą” – najczęściej już byli – małżonkowie. I często nie mogą dojść do porozumienia. W takiej sytuacji pojawia się dość często myśl: „a może tak byśmy przepisali wspólny dom na nasze dziecko”? Cóż, może w […]

Kumulacje taka jak ta, która miała miejsce niedawno (35.000.000 zł.) muszą budzić duże emocje. No bo kto by nie chciał… Ale nawet tu nie sposób uciec od kwestii prawnych. Bo od razu pojawia się pytanie: „pieniądze będą tylko moje czy nasze wspólne z mężem czy żoną”? Nawet przy mniejszych kwotach (takich jak np. kilka milionów:) […]

Pewnie słyszałeś to dość popularne powiedzenie? Może myślisz, że to przesada, ale… Coś w tym jednak jest. Jeśli małżonkowie są zgodni, co tego, iż małżeństwem być już nie chcą,  sąd może wydać orzeczenie już po pierwszej rozprawie. Ale… jeśli małżonkowie wspólnie wzięli kredyt na nieruchomość, to oboje są kredytobiorcami, a  fakt iż zapadnie wyrok w […]

W świetle aktualnie obowiązujących przepisów: jak najszybciej to możliwe, a więc : we wniosku o podział majątku albo w odpowiedzi na wniosek. Jeśli tego nie zrobisz, narażasz się na to, iż sąd spóźnionych dowodów  nie dopuści… Jeśli więc uważasz, że w sprawie powinni zostać przesłuchani świadkowie (zwłaszcza jeśli we wniosku wnosisz o ustalenie, iż udziały […]