podział majątku a długi

Pewnie słyszałeś to dość popularne powiedzenie? Może myślisz, że to przesada, ale… Coś w tym jednak jest. Jeśli małżonkowie są zgodni, co tego, iż małżeństwem być już nie chcą,  sąd może wydać orzeczenie już po pierwszej rozprawie. Ale… jeśli małżonkowie wspólnie wzięli kredyt na nieruchomość, to oboje są kredytobiorcami, a  fakt iż zapadnie wyrok w […]

Na pewno wniosek taki może złożyć każdy z (byłych) małżonków. To oczywiste. Ale nie tylko. Krąg osób uprawnionych do tego, aby „założyć” w sądzie taką sprawę jest znacznie szerszy. Wniosek taki mogą złożyć spadkobiercy małżonków, jeśli małżeństwo ustało przez śmierć któregoś z nich  (także w sytuacji gdy jedno z małżonków, ewentualnie oboje, zmarło po ustaniu […]

Pisałam już o tym, ale…  wciąż pojawiają się pytania dotyczące tych długów. W sprawie o podział majątku wspólnego sąd uwzględnia należące do niego aktywa, a nie długi. (postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 20 października 2011 r. IV CSK 53/2011) TAK, oznacza to, iż sąd (ani sąd okręgowy, w sytuacji gdyby podział majątku […]

Podział majątku a długi

Katarzyna Skowrońska | Komentarze (0)

Podział majątku wspólnego małżonków obejmuje tylko aktywa, a więc sąd może przyznać każdemu z małżonków konkretne składniki majątkowe. Co do zasady sąd nie dzieli długów zaciągniętych wspólnie przez małżonków. Tak więc raczej trudno byłoby znaleźć  w postanowieniu kończącym sprawę o podział majątku po rozwodzie punkt dotyczący tego, kto jakie długi ma pospłacać… Bo przecież wierzyciel […]

W dzisiejszych czasach małżonkowie często zmuszeni są kupować mieszkanie na kredyt. Bywa jednak wcale nie tak rzadko, iż kredyt zaciągnięty zostaje np. na 20 lat, a po 10   dochodzi do rozwodu… (a nawet: kredyt zaciągnięty na okres 30 lat, a rozwód po kilku) Wyjściem z takiej sytuacji może być „przejęcie” zarówno mieszkania, jak i kredytu  […]