majątek osobisty

Kumulacje taka jak ta, która miała miejsce niedawno (35.000.000 zł.) muszą budzić duże emocje. No bo kto by nie chciał… Ale nawet tu nie sposób uciec od kwestii prawnych. Bo od razu pojawia się pytanie: „pieniądze będą tylko moje czy nasze wspólne z mężem czy żoną”? Nawet przy mniejszych kwotach (takich jak np. kilka milionów:) […]

Różnie to w życiu bywa. Może jesteś akurat w trakcie rozwodu, a sprawa przeciąga się na kolejne miesiące, i nikt nie wie, kiedy się skończy; podczas gdy Ty jesteś już w kolejnym – na razie tylko faktycznym-  ale tym razem bardzo udanym  związku? Albo może pozostajesz z żoną czy mężem w tzw. separacji faktycznej (tzn. co […]

Po zakończeniu małżeństwa przez rozwód każdy z byłych już małżonków może wnieść do sądu sprawę o podział wspólnego majątku. Ale… co gdy rozpada się związek nieformalny czyli tzw.  konkubinat? Bardzo często przecież dwoje ludzi żyje ze sobą bez ślubu – przez długi okres czasu- kupuje wspólnie nieruchomość, prowadzi wspólne gospodarstwo domowe, wspólnie robi zakupy, jeździ […]

Ustalenie co stanowi majątek wspólny (byłych) małżonków nie jest wcale takie oczywiste. Czasami nawet jest to bardzo skomplikowane. Jest to jednak kwestia bardzo istotna, gdyż podziałowi podlega tylko majątek wspólny. Bywa, iż prawnicy (w tym też sądy niższych instancji) mają wątpliwości i wtedy wypowiedzieć się musi Sąd Najwyższy. Sąd Najwyższy został więc zapytany: Czy prawo odrębnej […]

Wynagrodzenie za pracę wchodzi w skład wspólnego majątku wspólnego. Wydaje się to oczywiste i zrozumiałe. Ale nawet dość jasno z pozoru sformułowany przepis może budzić wątpliwości. Warto tu pamiętać, iż: 1/ pojęcie „wynagrodzenie” należy jednak rozumieć szeroko. Nie chodzi tylko o wynagrodzenie otrzymywane z tytułu pozostawania w stosunku pracy. Źródłem tego wynagrodzenia mogą być także […]