Bez kategorii

Księga wieczysta dla nieruchomości to ważna sprawa. Zawarte są w niej wszystkie informacje dotyczące nieruchomości. Z działu II księgi wieczystej można dowiedzieć się np. kto jest właścicielem domu czy mieszkania. W skład majątku wspólnego małżonków prawie zawsze jakaś nieruchomość wchodzi. I w takiej sytuacji odpis księgi wieczystej należy dołączyć do wniosku o podział majątku wspólnego. Pozostaje pytanie skąd […]

Pytanie na pierwszy rzut oka pytanie może wydawać się oczywiste. Ale jak się w to wgłębić to tak wcale nie jest. Oczywiście podziałowi podlega majątek wspólny. (a więc nie podlegają majątki osobiste każdego z małżonków) Ale ustalenie tego, co w skład majątku wchodziło nie jest wcale takie proste. A już na pewno jest bardzo trudne, […]

Spraw sądowych np. o podział wspólnego majątku/zniesienie współwłasności/ dział spadku  nie należy odwlekać w czasie. Innych spraw też nie należy odwlekać.  Może nawet jeszcze bardziej nie należy odwlekać, bo  niektórych sprawach cywilnych może dojść np. do przedawnienia roszczenia. (Z wielu powodów, o których była i jeszcze będzie mowa współwłasność np. nieruchomości nie jest najbardziej pożądaną sytuacją) […]

Co do zasady mieszkanie kupione w trakcie trwania małżeństwa będzie należało do majątku wspólnego. Ale…  Nie zawsze tak musi być. Może być na przykład tak, iż jedno z małżonków odziedziczy sporą sumę pieniędzy. I chce za tę kwotę kupić sobie mieszkanie. „To co odziedziczone” jest co do zasady majątkiem osobistym tego z małżonków, które spadek dostało. […]

Ustanowić rozdzielność majątkową czy nie? To trudne pytanie i nie ma na nie jednej, dobrej odpowiedzi. Bo każda sytuacja jest inna. Odpowiedź na to pytanie będzie prawdopodobnie inna, gdy oboje małżonkowie pracują na etatach, inna gdy jedno z małżonków, czy nawet oboje z nich prowadzą własną działalność gospodarczą. Tak czy inaczej – rozdzielność majątkowa to […]